අනුරාධපුර - රඹෑව ප්‍රදේශයෙන් තවත් බෝම්බයක් සොයා ගනී | Colombocall අනුරාධපුර - රඹෑව ප්‍රදේශයෙන් තවත් බෝම්බයක් සොයා ගනී - Colombocall

Hot News

අනුරාධපුර - රඹෑව ප්‍රදේශයෙන් තවත් බෝම්බයක් සොයා ගනී

පොලීසියට ලද තොරතුරකට අනුව ඊයේ සිදුකළ   මෙහෙයුමකදී අනුරාධපුර - රඹෑව - ගෝනෑව ප්‍රදේශයේ පාසලක් ඉදිරිපිට මාර්ගය ආසන්නයේ තිබී අත්බෝම්බයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

මේ වනවිට එම බෝම්බය නිශ්ක්‍රිය කිරිම සඳහා බෝම්බ නිශ්ක්‍රිය අංශයේ නිලධාරීන් දැනුම්වත් කර ඇති බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.

ජනතාවගේ නිරන්තර අවධානය නිසා මෙවන් දෑ පිළිබඳ අනාවරණය ඉක්මන් වී ඇති බවත් පොලිසිය කියා සිටියා.