බුර්කාව තහනම් කිරීමට යෝජනා ඉදිරිපත් කල ආශු ට අවවාදාත්මක දුරකථන ඇමතුම් | Colombocall බුර්කාව තහනම් කිරීමට යෝජනා ඉදිරිපත් කල ආශු ට අවවාදාත්මක දුරකථන ඇමතුම් - Colombocall

Hot News

බුර්කාව තහනම් කිරීමට යෝජනා ඉදිරිපත් කල ආශු ට අවවාදාත්මක දුරකථන ඇමතුම්බුර්කාව තහනම් කළ යුතු බවට පාර්ලිමේන්තුවට පුද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශූ මාරසිංහට අවවාදාත්මක දුරකතන ඇමතුම් ලැබී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

පෞද්ගලික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන ලෙස සහ අනතුරු වළක්වා ගැනීමට සුදුසු පියවර ගන්නා ලෙස මෙම දුරකතන ඇමතුම්වලින් මන්ත්‍රීවරයාට අවවාද කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

එක් දුරකතන ඇමතුමක් මුස්ලිම් සංවිධානයකින්ද , අනෙක් දුරකතන ඇමතුම ඉහළ බලධාරියෙකුගෙන්ද ලැබී ඇතැයිද වාර්තා වුණා.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන්ද පසුගිය 23දා මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් කියා සිටියේ බුර්කාව තහනම් කළ යුතු බවයි.