කුරුණෑගල මුස්ලිම් ජාතිකයා සතුව තිබී වෙඩි නොවදින ඇඳුම් කට්ටලයක් හමුවෙයි | Colombocall කුරුණෑගල මුස්ලිම් ජාතිකයා සතුව තිබී වෙඩි නොවදින ඇඳුම් කට්ටලයක් හමුවෙයි - Colombocall

Hot News

කුරුණෑගල මුස්ලිම් ජාතිකයා සතුව තිබී වෙඩි නොවදින ඇඳුම් කට්ටලයක් හමුවෙයිමීට සුළු මොහොතකට පෙර, යුධ හමුදාව විසින් පමණක් භාවිතා කරන වෙඩි නොවදින ඇඳුම් කට්ටලයක් සමග කුරුණෑගල - කෑගල්ල බස් රථයක් තුළ දී මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදියෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

කුරුණෑගල නගරයේ අද  (25) උදේ වරුවේ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් ද දියත් කර තිබුණා.

කෙසේ  වෙතත් අන්තවාදී මුස්ලිම් ත්‍රස්තයන් තවමත් ලංකාව පුරා සිටින නිසා ජනතාව විමසිල්ලෙන් සිටින්න යැයි පොලිසිය ඉල්ලා සිටිනවා