සොයමින් සිටි ලොරියක් හමුවේ ! පොලිසියෙන් වැඩි දුර පරීක්ෂණ | Colombocall සොයමින් සිටි ලොරියක් හමුවේ ! පොලිසියෙන් වැඩි දුර පරීක්ෂණ - Colombocall

Hot News

සොයමින් සිටි ලොරියක් හමුවේ ! පොලිසියෙන් වැඩි දුර පරීක්ෂණ


අප්‍රේල් මස 21 වැනිදා සිදු වූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදු වන විමර්ශනවලට අදාළව අවශ්‍ය කර තිබූ ලොරි රථයක් පොලිසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා.

EP PX - 2399 දරණ ලොරි රථය මෙලෙම පොළොන්නරුව සුංගාවිල ප්‍රදේශයේදී සොයාගෙන ඇත්තේ සැකකරුවන් 03 දෙනෙකුද සමගින්.