ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සිදු වූ ප්‍රහාරය ගැන කියන අමුතු කතාව මෙන්න | Colombocall ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සිදු වූ ප්‍රහාරය ගැන කියන අමුතු කතාව මෙන්න - Colombocall

Hot News

ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සිදු වූ ප්‍රහාරය ගැන කියන අමුතු කතාව මෙන්නආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු විදෙස් මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්ණ කිහිපයකට පිලිතුරු ලබා දුන්නා.
කවුද මේ ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ ඉන්නේ ?
”සමහර දේවල් සිදුවෙනවා කියලා අපි දැනගෙන හිටියා. හැබැයි මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. හදිසි නීති නෑ. ඒ නිසා අපිට කරන්න පුලුවන් බොහොම සුළු ප්‍රමාණයයි. යුද්ධය තියෙන කාලෙවත් අපි හෝටල් ආරක්ෂා කළේ නෑ. ”
අනතුරු ඇඟවීමක් තිබුණා නම් ඇයි දේවස්ථාන ආරක්ෂා කළේ නැත්තේ ?
”දේවස්ථාන කියලා අපි කොච්චර ආරක්ෂා කරන්නද ? හැබැයි අපි දැනුවත් කළා. ඒත් අපි කවදාවත් මෙච්චර බරපතල ප්‍රහාරයක් බලාපොරොත්තු වුණේ නෑ, තැන් තැන්වල ප්‍රහාර සිදුවෙනවා කියලා තොරතුරු ආවා. ඒත් මේ තරම් වෙයි කියලා අපි හිතුවේ නෑ.”