නවක වධයේ අසභ්‍ය ක්‍රියාවන් කර පෙන්වීමට සිසුවියන්ට බල කරලා ! වීඩියෝ කරපු අයට දඬුවම් | Colombocall නවක වධයේ අසභ්‍ය ක්‍රියාවන් කර පෙන්වීමට සිසුවියන්ට බල කරලා ! වීඩියෝ කරපු අයට දඬුවම් - Colombocall

Hot News

නවක වධයේ අසභ්‍ය ක්‍රියාවන් කර පෙන්වීමට සිසුවියන්ට බල කරලා ! වීඩියෝ කරපු අයට දඬුවම්යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් පිරිසක් විසින් නවක සිසුන් දෙදෙනෙකුට පහර දී තුවාල සිදු කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කොට ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් විසින් නවක සිසුන්ට නවකවධය දීමේදී සිදු වූ ලිංගික අඩත්තේට්ටම් සිද්ධියක් ජංගම දුරකතනයකින් නවක සිසුන් පිරිසක් විසින් වීඩියෝ ගත කිරීමේ සිද්ධියක් මත මෙම පහර දීම සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මෙම පහරදීම සම්බන්ධයෙන් නවක සිසුන් විසින් යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ පාලන අධිකාරියට දැණුම් දීමෙන් පසුව එම ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන්ට එරෙහිව මෙම පරීක්ෂණය ආරම්භ කොට ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

නවක සිසුන් සඳහන් කර ඇත්තේ යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි සිසුන් නවක කාන්තා සිසුවියන්ට පවා නවක වධයේදී අසභ්‍ය ක්‍රියාවන් සිදු කිරීමට බල කළ බවයි.