සියළු පාසල් තවදුරටත් වසාතැබීමට රජය තීරණය කරයි | Colombocall සියළු පාසල් තවදුරටත් වසාතැබීමට රජය තීරණය කරයි - Colombocall

Hot News

සියළු පාසල් තවදුරටත් වසාතැබීමට රජය තීරණය කරයි

සියලු රජයේ පාසල් සඳහා තවදුරටත් නිවාඩු ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව ලබන 28 වැනිදා වනතෙක් අදාළ පාසල් සඳහා නිවාඩු ලබාදී ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පෙන්වා දෙන්නේ.
එළඹෙන 29 වැනිදා යළි එම පාසල් ආරම්භ වන බවද විද්‍යාපීඨ සඳහා එළඹෙන 26 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත විභාග වෙනසකින් තොරව පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බවද සඳහන් කළා.