රුපියල ශක්තිමත් වෙයි ! හේතුව මෙන්න | Colombocall රුපියල ශක්තිමත් වෙයි ! හේතුව මෙන්න - Colombocall

Hot News

රුපියල ශක්තිමත් වෙයි ! හේතුව මෙන්න
අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව දිනෙන් දින කඩා වැටුණු රුපියල දැන් නැවත ශක්තිමත් වෙමින් තිබෙනවා.

ඊයේ (05) ගනුදෙනු නිමාවන විට අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 176 යි ශත 50ක් වී තිබුණා. එහි ගැනුම් මිල වූයේ රුපියල් 172 යි ශත 66ක්.