ලංකාව පුරා පාසල් අදින් අවසන් ! වැදගත් කරුණු මෙන්න | Colombocall ලංකාව පුරා පාසල් අදින් අවසන් ! වැදගත් කරුණු මෙන්න - Colombocall

Hot News

ලංකාව පුරා පාසල් අදින් අවසන් ! වැදගත් කරුණු මෙන්න

රජයේ හා රජයේ අනුමත සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල 2019 වසරේ පළමු පාසල් වාරය අදින් අවසන් වනවා. 
එම පාසල් දෙවන වාරය සදහා ආරම්භ කෙරෙන්නේ ලබන 22 වනදායි. මුස්ලිම් පාසල් සදහා පළමු පාසල් වාරය ලබන 11 වනදා අවසන් වනවා.

මේ අතර දෙවන වාරය ආරම්භ කිරිමට පෙර පාසල්වල පවිත්‍රකිරීම් කටයුතු සිදුකරන්නැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විදුහල්පතිවරුන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා. 

පාසල් පරිශ්‍ර ඩෙංගුවලින් තොර කලාප ලෙස පවත්වා ගැනීම මෙහි අපේක්‍ෂාවයි. මෙම පවිත‍්‍ර කිරීම් සදහා දරු දැරියන්ගේ, මව්පියන්ගේ, ආදි ශිෂ්‍ය සංගම්වල සහ පාසල් සංවර්ධන සමිතිවල සහයෝගය ලබාගන්නැයිද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිර්දේශ කර තිබෙනවා.