සිංහල කාන්තාවන් යොදවලා මුස්ලිම් කාන්තාවො හොඳට මුදල් උපයලා ! | Colombocall සිංහල කාන්තාවන් යොදවලා මුස්ලිම් කාන්තාවො හොඳට මුදල් උපයලා ! - Colombocall

Hot News

සිංහල කාන්තාවන් යොදවලා මුස්ලිම් කාන්තාවො හොඳට මුදල් උපයලා !අරාබි බසින් ලියන ලද බැනර් තොගයක් සමග කල්පිටියේදි අත්අඩංගුවට ගැණුනු පුද්ගලයා සිංහල කාන්තාවන් යොදා ගනිමින් මුස්ලිම් සංවිධානවලින් මුදල් එක්රැස් කර ඇති බවට අනාවරණ වී තිබෙනවා.

කල්පිටිය පුදුකුඩිරිප්පු ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගැණුනු අරාබි බසින් ලියන ලද බැනර් 700 ද මුද්‍රණය කර ඇත්තේද ඔහුගේ අනුදැනුම මතයි.

ප්‍රදේශයේ සිංහල කාන්තාවන්ද යොදා ගනිමින් මෙම සැකකරු මුස්ලිම් සංවිධානවලින් මුදල් ලබාගෙන ඇති බවටද තොරතුරු වාර්තා වනවා.

එම මුදල්වලින් ප්‍රදේශයේ ඉදිකෙරුණු ළිං විවෘත කරන අවස්ථාවල ඡායාරූප සඳහා පෙනී සිට ඇත්තේ මුස්ලිම් කාන්තාවන් ලෙස පෙනී සිටි සිංහල කාන්තාවන් බවයි ඔහු ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී සඳහන් කර ඇත්තේ.

අරාබි රටවල් විසින් මෙරට සිදුකරන ලද විවිධ ප්‍රදානයන් සම්බන්ධයෙන් මෙම බැනර්වල සටහන් කර ඇති බව මූලික විමර්ශනවලදී අනාවරණ වී තිබෙනවා. මෙම ළිං ඉදිකිරීම සඳහා අදාළ ප්‍රදේශවල මුස්ලිම් පල්ලිවල මවුලවිවරුන් විසින් පෙදරේරුවන්ට රුපියල් දහතුන් දහසක මුදලක් ලබාදී ඇති බවටයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.