දරුවන්ගේ ජීවිත රැක ගැනීමට සියළු පාසල් හෙට සිට වසා දැමේ | Colombocall දරුවන්ගේ ජීවිත රැක ගැනීමට සියළු පාසල් හෙට සිට වසා දැමේ - Colombocall

Hot News

දරුවන්ගේ ජීවිත රැක ගැනීමට සියළු පාසල් හෙට සිට වසා දැමේ

2019 වසරේ දෙවන පාසල් වාරය හෙට (22) දිනයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණද මේ වන විට රටේ මතුව ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන් පාසල් ආරම්භය කල් දමා තිබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පෙන්වා දෙන්නේ ඒ අනුව 22 වැනිදා සහ 23 වැනිදා සියලු පාසල් වසා තැබීමට තීරණය කර ඇති බවයි.