රටේ දියුණුව නිසා තමන්ට හානි වෙන බව පවසමින් බස් 138 වර්ජනයක් ! -VIDEO- | Colombocall රටේ දියුණුව නිසා තමන්ට හානි වෙන බව පවසමින් බස් 138 වර්ජනයක් ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

රටේ දියුණුව නිසා තමන්ට හානි වෙන බව පවසමින් බස් 138 වර්ජනයක් ! -VIDEO-මාර්ග අංක 138, හෝමාගම - පිටකොටුව පෞද්ගලික බස් රථ සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ, මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමත් සමග සිය ධාවන කටයුතු සඳහා ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් මතුව ඇතැයි පවසමින්.

මාර්ග අංක 122, අවිස්සාවේල්ල - පිටකොටුව, මාර්ග අංක 125 පාදුක්ක - පිටකොටුව හා මාර්ග අංක 124, මහරගම - ඉහළ බොපේ බස් රථ සේවකයින් ද මෙම වැඩ වර්ජනයට සහය පළ කරමින් ධාවනයෙන් ඉවත් වී ඇති බවයි  වැඩිදුරටත් වාර්තා වුණේ.