පාර්ලිමේන්තුව පුපුරන්න ගෙනා සියල්ල බලංගොඩින් හමුවේ ! වෙනම තට්ටුවක් සෑදූ ලොරියක් ! පුපුරණ ද්‍රව්‍ය 100 KG ක් (PHOTOS/VIDEO) | Colombocall පාර්ලිමේන්තුව පුපුරන්න ගෙනා සියල්ල බලංගොඩින් හමුවේ ! වෙනම තට්ටුවක් සෑදූ ලොරියක් ! පුපුරණ ද්‍රව්‍ය 100 KG ක් (PHOTOS/VIDEO) - Colombocall

Hot News

පාර්ලිමේන්තුව පුපුරන්න ගෙනා සියල්ල බලංගොඩින් හමුවේ ! වෙනම තට්ටුවක් සෑදූ ලොරියක් ! පුපුරණ ද්‍රව්‍ය 100 KG ක් (PHOTOS/VIDEO)








බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ පොලිසිය ලද තොරතුරකට අනුව සිදුකළ විශේෂ මෙහෙයුමකදී පාර්ලිමේන්තු මාර්ග සැලැස්මක්  සන්තකයේ තබා සිටි තරුණයකු සැකපිට අත් අඩංගුවට ගෙන ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේ ඔහු සතුව තිබී කුඩා ලොරි රථයක් හමුවී ඇති අතර එම ලොරි රථයේ වෙනම තට්ටුවක් පිටතට නොපෙනෙන ලෙස  සකස් කර තිබෙනවා.
එහි බෝම්බ හෝ වෙනත් දෑ ගෙනයාමට  හැකි බව අනාවරණය වී තිබෙනවා.

ඔහු සතුව තිබී පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුලත් විය හැකි  පාර්ලිමේන්තු  තාවකාලික අවසරපත්‍ර 06 ක් ද හමුවී තිබෙනවා.

මේ අතර ඔහු සතුව පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිලෝ 100 ක් ද සොයාගෙන තිබෙනවා.

තව ද ගිනි අවියක් සහ  එහි පතොරොම් තොගයක් ද, සිම් කාඩ් කිහිපයක් , බැංකු කාඩ් කිහිපයක් ,  ඔහු සතුව තිබී හමුවී තිබෙනවා.

සැකකරුගේ නිවෙස් ආදිය  පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පොලිස් සුනඛයින් ද ගෙන්වා තිබෙනවා.