ගිලෙන නැවේ පණ යදින මිනිසුන් හෙලිකොප්ටර් පහකින් බේරා ගත් හැටි ! -VIDEO- | Colombocall ගිලෙන නැවේ පණ යදින මිනිසුන් හෙලිකොප්ටර් පහකින් බේරා ගත් හැටි ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

ගිලෙන නැවේ පණ යදින මිනිසුන් හෙලිකොප්ටර් පහකින් බේරා ගත් හැටි ! -VIDEO-නෝර්වේ රාජ්‍යයට අයත් වයිකිං ස්කයි නැමැති නෞකාවේ ගමන් ගත් මගීන් 1400 ක පමණ ප්‍රමාණයක් භීතියට පත් කරමින් එම නෞකාවේ එන්ජිම කාර්මික දෝෂයකට ලක්වී එම නෞකාවේ ක්‍රයාකාරීත්වය අක්‍රීය වී තිබෙනවා.
මෙම සිදුවීම සිදුවන අවස්ථාවේදී මගීන් සිය දිවා ආහාරය ලබා ගනිමින් සිට ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණේ.
කෙසේ නමුත් මේ වන විට හෙලිකොප්ටර් යානා 05 ක ආධාරයෙන් නෞකාවේ සිටි මගීන් 1300 කට වැඩි පිරිසක් ඉවත් කර ගැනීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේදී එම ප්‍රදේශයට අධික කුණාටු වාතාවරණයක්ද තිබූ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනේ.