සැප ගන්න එන අයට මත් වෙන්න දෙන්න ලයිසන් සූදානම් ! -VIDEO- | Colombocall සැප ගන්න එන අයට මත් වෙන්න දෙන්න ලයිසන් සූදානම් ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

සැප ගන්න එන අයට මත් වෙන්න දෙන්න ලයිසන් සූදානම් ! -VIDEO-ලියාපදිංචි සංචාරක නිකේතන සදහා බියර් සහ  වයින් අළෙවි කිරීමේ බලපත්‍ර ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සංචාරක, සංවර්ධන, වනජීවි සහ ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග පවසනවා. 
මිරිස්ස සංචාරක පොලීසිය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.
අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ තරු පහේ, තරු හතරේ හෝටල් ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු නොකරන බවත් තම නිවසේම කාමර දෙකක් තුනක් හදාගෙන ගෘහස්ථ මට්ටමින් සංචාරය ව්‍යාපාරය කරන පුද්ගලයන්ට බියර් වයින් බලපත‍්‍ර ලබා දීමෙන් ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කළ යුතු බවයත්ය.
එම අවස්ථාවේ වීඩියෝව පහතින්