නාරා ආයතනයට අයත්ව තිබූ එකම "බෝයාව" වසර හතරකට පසු හමුවේ ! දත්ත සියල්ල සුරක්ෂිතව සටහන් වේ (PHOTO) | Colombocall නාරා ආයතනයට අයත්ව තිබූ එකම "බෝයාව" වසර හතරකට පසු හමුවේ ! දත්ත සියල්ල සුරක්ෂිතව සටහන් වේ (PHOTO) - Colombocall

Hot News

නාරා ආයතනයට අයත්ව තිබූ එකම "බෝයාව" වසර හතරකට පසු හමුවේ ! දත්ත සියල්ල සුරක්ෂිතව සටහන් වේ (PHOTO)
සාගරයේ ඉතා වටිනා දත්ත ලබාගැනීම සඳහා ජාතික ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා පර්යේෂණ නියෝජිතායතන‍යට [ නාරා ]  අයත්ව තිබු ශ්‍රී ලංකාව සතු එකම බෝයාව වසර 04කට පසු යළි සොයාගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා.
අතුරුදහන්ව තිබු මෙම බෝයාව සොයාගැනීම සදහා නාරා ආයතනය ඉකුත් වසර කිහිපය පුරාම සාගරයේ මෙහෙයුම් රැසක් සිදුකරනු ලැබුවත් මෙම බෝයාව සොයාගැනීමට හැකි වී තිබුනේ නැහැ. නමුත් නාරා ආයතනයේ ජල ශාස්ත්‍රීය අංශය සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ජල ශාස්ත්‍රීය අංශය ඒකාබද්ධව සිදුකල ගවේෂණයේදී මෙම බෝයාවන් සොයාගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා.  
ශ්‍රී ලංකාව වටා සාගරයේ ඉතා වටිනා දත්ත රැස් කිරීමේ මෙම බෝයාවන් ඇමරිකාවේ ජල ශාස්ත්‍රීය අංශය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කර තිබුණා. එලෙස ලැබුණු මෙම බෝයාවන්  මඩකලපුව සාගර ප්‍රදේශයේ දත්ත රැස් කිරීම සඳහා ස්ථානගත කර තිබියදී අතුරුවන්ව තිබු බවට වාර්තා වී තිබු අතර මෙම අතුරුදහන් වීම ධිවර කාර්මිකයින්ගේ අපරික්‍ෂාකාරී කටයුතු හේතුවෙන් සිදුව ඇති බවට එකල චෝදනා එල්ල වුණා.
මෙම බෝයාවන් සොයාගැනීම වාර්තා  වීමත් සමග ඇමරිකාවේ ජල ශාස්ත්‍රීය අංශය  සිය ප්‍රසංශාව නාරා ආයතනයේ ජල ශාස්ත්‍රීය අංශයට සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ජල ශාස්ත්‍රීය අංශයට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට පිරිනමා තිබෙනවා.
නාරා ආයතනයට අයත් සමුද්‍රිකා සාගර පර්යේෂණ නෞකාව මඩකලපුව ප්‍රදේශ‍යේ මුහුදු පතුලේ පර්යේෂණවල නිරතව සිටියදී අතුරුදහන්ව තිබු මෙම බෝයාවන්  සොයාගැනීමට හැකි වී තිබුණා.
එම බෝයාවන් සමුද්‍රිකා සාගර පර්යේෂණ නෞකාව ආධාරයෙන් ත්‍රිකුණාමලය වරාය වෙත රැගෙන විත් තිබු අතර අනතුරුව එම බෝයාවන් රැගත් සමුද්‍රිකා නෞකාව ගාල්ල වරාය බලා පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා.
සාගරයේ උෂ්ණත්වය, මත්ස්‍ය ගහනයේ හැසිරීම වැනි දත්ත මෙම බෝයාවන්වල අන්තර් ගත වෙනවා. එම දත්ත විශ්ලේෂණය මගින් ධීවර කර්මාන්තයේ ඉදිරි සැලසුම් මෙන්ම අනාගත අභියෝග හදුනාගැනීමට සේම එම අභියෝග සඳහා මුහුණ දීමට වඩාත් ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙල සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් ධීවර වරායවල් ඇති කිරීමේදී මෙම බෝයාවන් සතු දත්ත ඉතා වැදගත්.
සොයාගත් මෙම බෝයාවන් හි ඉකුත් වසර 04 ට අදාළ සියළු දත්ත සුරක්‍ෂිතව ගබඩා වී ඇති බව මෙම බෝයාවන් සොයාගත් ජල ශාස්ත්‍රීය කණ්ඩායම පවසනවා.
එම කණ්ඩායම පවසන්නේ මෙවැනි සාගර පතුලේ වටිනා දත්ත රැස්කිරීමේ බෝයාවන් නාරා ආයතනයට හැර ලංකාවේ වෙනත් කිසිදු ආයතනයක් සතුව නොමැති බවයි.