අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ පූර්ණ සාමාජිකත්වය යළි ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවේ ! | Colombocall අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ පූර්ණ සාමාජිකත්වය යළි ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවේ ! - Colombocall

Hot News

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ පූර්ණ සාමාජිකත්වය යළි ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවේ !අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ පූර්ණ සාමාජිකත්වය යළි ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවූ බව ශ්‍රී  ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා පවසනවා.

ට්විටර් සටහනක් තබමින් ඔහු පවසන්නේ ඩුබායිහිදී අද (02) පැවැති අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ රැස්වීමකට තමන් සහභාගී වූ බවයි.

මාස 09ක කාලයක් පුරා නිරීක්ෂක මට්ටමට ඇද වැටී සිටි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නැවත වරක් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ පූර්ණ සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන ඇති බව සතුටින් ප්‍රකාශ කරන බව ද ක්‍රිකට් සභාපතිවරයා සිට ට්විටර් පණිවුඩයේ දක්වා තිබෙනවා.

ක්‍රිකට් නිලවරණය කල්යාම හේතුවෙන් එම කවුන්සිලයෙන් ශ්‍රී  ලංකාවට හිමිවිය යුතු මුදල් නොලැබුණු අතර ඒ පිළිබඳව ද ඩුබායිහි පැවැත්වෙන මෙම රැස්වීමේදී සාකච්ජා කෙරෙනු ඇති.