ජනප්‍රිය පාසල් සම්මතයට තිත තැබීමට ජනපති තීරණය කරයි | Colombocall ජනප්‍රිය පාසල් සම්මතයට තිත තැබීමට ජනපති තීරණය කරයි - Colombocall

Hot News

ජනප්‍රිය පාසල් සම්මතයට තිත තැබීමට ජනපති තීරණය කරයි


ජනප්‍රිය පාසල් යන සම්මතය පරිවර්තනයකට ලක්විය යුතු කාලය එළඹ ඇති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළේ, – ළඟම පාසල – හොඳම පාසල – ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවූයේ සියලු පාසල්වලට බේදයකින් තොරව සම්පත් ලබාදෙමින් සියලු දරුවන්ට සමඅධ්‍යාපන අයිතීන් දිනා දීමට බවයි.

පොළොන්නරුව, හතරඇල සීවලී ආදර්ශ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අද සිසු අයිතියට පත් කරමින් ජනාධිපතිතුමා මේ බව සඳහන් කළේ