අවම දඩ මුදල පනස්දහසේ සිට ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ! | Colombocall අවම දඩ මුදල පනස්දහසේ සිට ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ! - Colombocall

Hot News

අවම දඩ මුදල පනස්දහසේ සිට ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය !


පුරා වස්තු ආඥා පනත යටතේ වන වැරදි සම්බන්ධයෙන් අවම දඩය රුපියල් 50,000 සිට රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වා දස ගුණයකින් වැඩි කරන බව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය පී. බී. මණ්ඩාවල පැවසුවේ ඉකුත්දා ලැබුණු කැබිනට් අනුමැතියට අනුව මෙම පියවර ගන්නා බවයි. 
අදාළ කැබිනට් තීරණය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබුණු පසු නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව අවශ්‍ය නීති සංශෝධන සිදු කරන බවද මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා.