වැලිකඩ බන්ධනාගාර රැඳවියන් "ගලෙන්" ප්‍රයෝජන ගන්නා හැටි මෙන්න | Colombocall වැලිකඩ බන්ධනාගාර රැඳවියන් "ගලෙන්" ප්‍රයෝජන ගන්නා හැටි මෙන්න - Colombocall

Hot News

වැලිකඩ බන්ධනාගාර රැඳවියන් "ගලෙන්" ප්‍රයෝජන ගන්නා හැටි මෙන්න
වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින ඇතැම් සිරකරුවන්ට හෙරොයින් ලැබීමේ ක්‍රමයක් පිළිබඳ වාර්තා වෙනවා.

වැලිකඩ පිහිටි කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ සිට හොරොයින් පැකට් ගල් කැටවල ඔතා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට විසි කරන බවයි බන්ධනාගාර ආරංචි පැවසුවේ. වැලිකඩ බන්ධනාගාරය සහ කොළඹ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරය සමීපව පිහිටා ඇති අතර එම බන්ධනාගාරයන් වෙන්වන්නේ එක් තාප්පයකින්.

කොළඹ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරයේ ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව එහි රදවා සිටින ඇතැම් සැකකරුවන්ට හෙරොයින් පිටතින් ලැබෙන බවයි බන්ධනාගාර ආරංචි පැවසුවේ. ඒවා සාමාන්‍ය ප්‍රමානයේ ගල්කැටවල ගැට ගසා වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළට විසි කෙරෙනවා.

වැලිකඩ බන්ධනාගාර ‘‍YO’ වාට්ටු සමීපයට වැටෙන එම හෙරොයින් පැකට් එම ස්ථානයේ සේවයට යොදවා ඇති සිරකරුවන් අදාළ ස්ථානයේ රාජකාරී සිදුකරන බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව අවශ්‍ය පුද්ගලයාට භාරදෙන බව සඳහන්.

‘‍YO’ වාට්ටුවේ රඳවා සිටින්නේද මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් දඩුවම් විදින සිරකරුවන්ගෙන් කොටසක්. ඊයේ (27) දහවල්ද එලෙස විසි කෙරුණු හෙරොයින් පැකට් කිහිපයක් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සිය භාරයට ගත්තා. ඉකුත් සතිය තුළ එවැනි සිද්ධීන් 10 ක් පමණ වාර්තා වූ බවයි බන්ධනාගාර ආරංචි පැවසුවේ.