මහින්ද ඉල්ලා අස්කරගනී ! අඩියක් පස්සට තබයි ! | Colombocall මහින්ද ඉල්ලා අස්කරගනී ! අඩියක් පස්සට තබයි ! - Colombocall

Hot News

මහින්ද ඉල්ලා අස්කරගනී ! අඩියක් පස්සට තබයි !

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙසට කටයුතු කිරීම වළකාලමින් අභියාචනාධිකරණය ලබා දුන් අතුරු තහනම් නියෝගය අභියෝගයට ලක්කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ අනෙකුත් හිටපු කැබිනට් අමාත්‍යවරු ගොනු කළ අභියාචන පෙත්සම් අද (14) ඔවුන් විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී ඉල්ලා අස්කර ගනු ලැබුවා.

මෙම අභියාචන පෙත්සම්වල වගඋත්තරකරුවන් විසින් අභියාචනාධිකරණයේ ගොනු කර ඇති රිට් පෙත්සම ඊයේ (13) දින ඉල්ලා අස්කර ගත් බැවින් මෙම අභියාචන පෙත්සම් ඉල්ලා අස්කර ගන්නා බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පාර්ශ්වයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.

අභියාචනාධිකරණයේ අතුරු තහනම් නියෝගය අත්හිටුවන ලෙසට කළ ඉල්ලීම පසුගිය දෙසැම්බර් මස 14 දා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කොට මෙම අභියාචන පෙත්සම් විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළා.

දෙසැම්බර් මස 3වැනි දා අභියාචනාධිකරණය ලබා දුන් අතුරු තහනම් නියෝගය නීතිමය ප්‍රතිපාදනවලට පටහැනි සහ දෝෂ සහිත බැවින් එම නියෝගය ඉවත දමන ලෙසට මෙම අභියාචන පෙත්සමෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලා තිබුණා.