අවුරුදු සැමරිමට පෙර ජෝඩු වල ගෙවල් දෙන වැඩේ පටන් ගන්නවා ! | Colombocall අවුරුදු සැමරිමට පෙර ජෝඩු වල ගෙවල් දෙන වැඩේ පටන් ගන්නවා ! - Colombocall

Hot News

අවුරුදු සැමරිමට පෙර ජෝඩු වල ගෙවල් දෙන වැඩේ පටන් ගන්නවා !

අලුතින් විවාහ වන තරුණ යුවල සඳහා අයවැයෙන් යෝජනා කරන ලද ‘‘හෝම් ස්වීට් හෝම්’’ ණය යෝජනා ක්‍රමය එළඹෙන සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්දට පෙර ක්‍රියාත්මක කරන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා.

එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ අයවැය පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වීමෙන් පසු ඒ සඳහා වන නිර්දේශ කඩිනමින් රාජ්‍ය බැංකු වෙත යොමු කරන බවයි.

මෙවර අයවැයෙන් හඳුන්වා දුන් ‘‘හෝම් ස්වීට් හෝම්’’ ණය යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ සියයට 06ක සහන පොලියකට යටත්ව වසර 25 කින් ගෙවී යන පරිදි රුපියල් මිලියන 10ක් දක්වා ණය ලබාගත හැකි වනවා.