"සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය" ඇතුලු සංවර්ධන වැඩ රාශියක් අඩාල කරමින් "මහනගර" වැය ශීර්ෂය පරාදයි | Colombocall "සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය" ඇතුලු සංවර්ධන වැඩ රාශියක් අඩාල කරමින් "මහනගර" වැය ශීර්ෂය පරාදයි - Colombocall

Hot News

"සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය" ඇතුලු සංවර්ධන වැඩ රාශියක් අඩාල කරමින් "මහනගර" වැය ශීර්ෂය පරාදයි

මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට පත් වී තිබෙනවා. මීට හේතුව වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නොපැමිණීම බවයි ආරංචි මාර්ග කියා සිටින්නේ.

පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙම වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂයේ  ඡන්දයක් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේ මෙයට පක්ෂව මන්ත්‍රීවරුන්  24 ක් ද විපක්ෂව මන්ත්‍රීවරුන් 38 ද ඡන්දය ප්‍රකාශකර තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත් මාර්ග තදබදය වෙනුවෙන් ජපාන ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වීමට තිබූ  සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය , බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ඇතුළු සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් රාශියක් අඩාල වීම මේ නිසා සිදුවෙන බව පැවසෙනවා.

 අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මෙම අමාත්‍යංශය භාරව සිටින කටයුතු සිදු කරන අතර මෙතැන් සිට එහි සේවක පඩි නඩි පමණක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇති අතර කිසිඳු සංවර්ධන ක්‍රියාවකට සක්‍රීයව දායක වීමට නොහැකි වෙනවා.