ළමුන් වෙනුවෙන් සේවයට පැමිණි ගුරුවරුන්ට වෘත්තීය සමිති ලොක්කන්ගෙන් තර්ජන ! | Colombocall ළමුන් වෙනුවෙන් සේවයට පැමිණි ගුරුවරුන්ට වෘත්තීය සමිති ලොක්කන්ගෙන් තර්ජන ! - Colombocall

Hot News

ළමුන් වෙනුවෙන් සේවයට පැමිණි ගුරුවරුන්ට වෘත්තීය සමිති ලොක්කන්ගෙන් තර්ජන !

විදුහල්පති හා ගුරු වෘත්තීය සමිති විසින් අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තීය සමිති අරගලයක් කැඳවා තිබුණද ඇතැම් ගුරුවරුන් අදත් සේවයට වාර්තා කර තිබෙනවා.

එහෙත් එලෙස සේවයට වාර්තා කළ ගුරුවරුන්ට වෘත්තීය සමිතිවලට සම්බන්ධ පිරිස් තර්ජන සිදු කර ඇති බවයි  වාර්තා වුණේ.

රට පුරා බොහෝ රජයේ පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතු අද (13) සිදු වන්නේ නැහැ. ගුරුවරුන්ගේ මෙන්ම දරු දැරියන්ගේ පැමිණීම ද අද කැපී පෙනෙන ලෙස අඩු වී තිබෙනවා.