මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය ලංකාවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ සතුට පළ කරපු හැටි | Colombocall මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය ලංකාවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ සතුට පළ කරපු හැටි - Colombocall

Hot News

මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය ලංකාවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ සතුට පළ කරපු හැටි


ජිනීවා මානව හිමිකම් සමුළුවට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත පිරිස එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මිචෙල් බැචලේ මුණගැසී තිබෙනවා. 

මීට අමතරව ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්වරයා ද ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත පිරිස මුණගැසී ඇතැයි සඳහන්. 
එහිදී මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳ මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය සිය ප්‍රසාදය පළ කර තිබෙනවා. 

එමෙන්ම මානව හිමිකම් කොමිසමට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව ක්‍රියාවට නැංවීමේ දී ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීමටයි ඇය එකඟතාව පළ කර ඇත්තේ. 

ශ්‍රී ලංකාවට තාක්ෂණික සහය ලබාදීමට සූදානම් බවද පිරිස එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මිචෙල් බැචලේ මෙහිදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.