ෆේස්බුක් ගිණුම් ගණනාවක පෞද්ගලික දත්ත නිරාවරණය වෙයි | Colombocall ෆේස්බුක් ගිණුම් ගණනාවක පෞද්ගලික දත්ත නිරාවරණය වෙයි - Colombocall

Hot News

ෆේස්බුක් ගිණුම් ගණනාවක පෞද්ගලික දත්ත නිරාවරණය වෙයි


Facebook පරිශීලකයින් මිලියන ගණනකගේ මුරපද නිරාවරණය වී ඇති බව නවතම වාර්තාවක් හෙළිදරව් කර තිබෙනවා. 

ඉන් පැවසෙන්නේ ෆේස්බුක්  සමාගමේ සේවකයින් 20,000කට පමණ වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ ෆේස්බුක් ගිණුම් වලට ප්‍රවේශ විය හැකි බවයි.
ඒ අනුව ලොව පුරා සිටින ෆේස්බුක් පරිශීලකයින් මිලියන 600කගේ පමණ දත්ත අනාරක්ෂිත තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවයි එම වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.

 එසේම ඉකුත් සැප්තැම්බර් මාසයේදී පමණක් ෆේස්බුක් ගිණුම් හිමියන් මිලියන 50කගේ පමණ පෞද්ගලික දත්ත නිරාවරණය වී ඇති බවටද වාර්තාවක් පළවි තිබුණා.
එහෙත් ෆේස්බුක් ආයතනය පවසන්නේ මේ වනවිට එම ගැටලූකාරී තත්ත්වය විසඳා ඇති බවයි.