රනිල් වික්‍රමසිංහ පෞද්ගලික සංචාරයක් සදහා ඉන්දියාවට ! | Colombocall රනිල් වික්‍රමසිංහ පෞද්ගලික සංචාරයක් සදහා ඉන්දියාවට ! - Colombocall

Hot News

රනිල් වික්‍රමසිංහ පෞද්ගලික සංචාරයක් සදහා ඉන්දියාවට !අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෞද්ගලික සංචාරයක් සදහා ඉන්දියාවට ගොස් තිබෙනවා.

ඒ, තිරුපති කෝවිල වන්දනාමාන කිරීම සදහායි. ඊට අග්‍රාමාත්‍ය  ආර්යා මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහද එක්ව සිටිනවා.

තිරුපති කෝවිල වන්දනාමාන කිරීමෙන් අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍යයවරයා සහ එම ආර්යාව අද (03) පස්වරුවේ දිවයිනට පැමිනීමට නියමිතයි.