මිලියන 90 000 ක පාඩුවක් ගැන විදුලි සේවක සංගමය හෙළි කරයි ! | Colombocall මිලියන 90 000 ක පාඩුවක් ගැන විදුලි සේවක සංගමය හෙළි කරයි ! - Colombocall

Hot News

මිලියන 90 000 ක පාඩුවක් ගැන විදුලි සේවක සංගමය හෙළි කරයි !
කෙරවලපිටිය L.N.G බලාගාර ටෙන්ඩරය නිසි පරිපාටියෙන් බැහැරව චීන සමාගමකට ලබාදීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩලය ගනු ලැබූ තීරණය නිසා රටට රුපියල් මිලියන 90 000ක අලාභයක් සිදුවන බව ලංකා විදුලි සේවක සංගමය චෝදනා කරනවා.

ඊයේ(14) කොළඹ සමාජ සහ සාමයික කේන්ද්‍රයේ (CSR) හී පැවති මාධ්‍ය සාකච්ජාවකදී එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රංජන් ජයලාල් මහතා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කලා.

ලක්දනවි නමැති දේශීය සමාගම විසින් විදුලි ඒකකයක් සදහා රුපියල් 14.97ක මිලක් ලබාදී තිබියදී රුපියල් 15.97ක මිලක් ලබාදුන් චීන සමාගම තෝරාගැනීම මඟින් ටෙන්ඩර් ක්‍රියාදාමයේදී අනුගමනය කල යුතු විදුලිබල පණතේ සදහන් අවම මිල පිළිබඳ නීතිමය ප්‍රතිපාදන උල්ලංඝනය වන බව රංජිත් ජයලාල් මහතා ප්‍රකාශ කලා.

යම් හෙයකින් ආණ්ඩුව මෙම ටෙන්ඩරය සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රියාදාමය අනුගමනය කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹීමට තමන් සූදානම් බව එම සංගමය පවසනවා.