2019 වර්ෂය සඳහා අයවැය මෙම මස 05 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ! | Colombocall 2019 වර්ෂය සඳහා අයවැය මෙම මස 05 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ! - Colombocall

Hot News

2019 වර්ෂය සඳහා අයවැය මෙම මස 05 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට !2019 වර්ෂය සඳහා අයවැය මෙම මස 05 වෙනිදා පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

 මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග අද (03) දිනයේ අයවැය ලේඛණයේ අවසන් සොයා බැලීම් වල නිරතවු බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

ඒ මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ පානදුර ගොරකාන ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසේදීයි.