විමල්, දයාසිරි, බන්ධුල, දිනේෂ්,ඩලස් පාර්ලිමේන්තුවේ සෝපානය ඇතුළෙ හිරවෙලා අඬන්න ඔන්න මෙන්න ! -VIDEO- | Colombocall විමල්, දයාසිරි, බන්ධුල, දිනේෂ්,ඩලස් පාර්ලිමේන්තුවේ සෝපානය ඇතුළෙ හිරවෙලා අඬන්න ඔන්න මෙන්න ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

විමල්, දයාසිරි, බන්ධුල, දිනේෂ්,ඩලස් පාර්ලිමේන්තුවේ සෝපානය ඇතුළෙ හිරවෙලා අඬන්න ඔන්න මෙන්න ! -VIDEO-


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 12 ක් පමණ අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපානයක සිර වී තිබෙනවා.

 කාර්මික දෝශයක් හේතුවෙන් ඔවුන් විනාඩි 15ක් පමණ ඒ තුළ සිරවී සිටි බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා පැවැසුවේ ,

 තමන් හා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා සමග 12ක  පමණ පිරිසක් මෙසේ සිරවී සිටි බවයි.

එසේ පාර්ලිමේන්තුවේ විමල් වීරවංශ අදහස් දක්වන අතර කතා නායක කරු ජයසූරිය මහතා හට සිනහ පහල වීමත් සමඟ විමල් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ  " ඔබතුමාට නම් සතුටුයි වගේ හිනා වෙන්නේ.තව පොඩ්ඩෙන්  හුස්ම ගන්න බැරිව යනවා" ලෙසයි.