උපන්ගෙයි සල්ලිකාරයා "කුමාර වෙල්ගම" සුපිරි වන්ඩියක් බස්සයි ! වීඩියෝව මෙන්න-VIDEO- | Colombocall උපන්ගෙයි සල්ලිකාරයා "කුමාර වෙල්ගම" සුපිරි වන්ඩියක් බස්සයි ! වීඩියෝව මෙන්න-VIDEO- - Colombocall

Hot News

උපන්ගෙයි සල්ලිකාරයා "කුමාර වෙල්ගම" සුපිරි වන්ඩියක් බස්සයි ! වීඩියෝව මෙන්න-VIDEO-

හිටපු අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගම සුපිරි කාර් රථයක් මිලදීගෙන තිබෙනවා. නවීන පන්නයේ කාර් රථ කෙරෙහි වැඩි ඇල්මක් දක්වන පුද්ගලයයෙක් වන කුමාර වෙල්ගම ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාව සිටියදී එවකට වටිනාම හා මිල අධිකම බෙන්ස් රථයේ හිමිකරුවා බවට පත් වුණා. 

උපන්ගෙයි සල්ලිකාරයෙක් වන කුමාර වෙල්ගම නවීන පන්නයේ රථවාහන කෙරෙහි අතිශය ඇල්මකින් කටයුතු කරන්නෙක් බවත් වාර්තා වෙනවා. 


 (Aston martin DB 11 convertible)  මෙම කාර් රථය බදු මුදල් හැරුණු විට ලක්ෂ 500 ක් පමණ වන අතර ලංකාවේ බදු මුදල් සමඟ ගත් කල ලක්ෂ 1500 වනු ඇති. 

එම සුපිරි රථයේ  පින්තූර  සහ වීඩියෝව පහළින් නරඹන්න