නිරූපිකාවගේ දුරකථනය අස්ථාන ගත වෙයි ! ඒ සමඟම නිරුවත් පින්තූර සමාජ මාධ්‍යට එකතු වෙයි ! -PHOTOS- | Colombocall නිරූපිකාවගේ දුරකථනය අස්ථාන ගත වෙයි ! ඒ සමඟම නිරුවත් පින්තූර සමාජ මාධ්‍යට එකතු වෙයි ! -PHOTOS- - Colombocall

Hot News

නිරූපිකාවගේ දුරකථනය අස්ථාන ගත වෙයි ! ඒ සමඟම නිරුවත් පින්තූර සමාජ මාධ්‍යට එකතු වෙයි ! -PHOTOS-
තමන් ගණිකාවක් බව ප්‍රසිද්ධියේ මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළ තරුණියන් ලංකාවේ සිටින්නේ අතලොස්සකි. ඒ අතරින් ශාමි කුමා යනු තරුණයින්ගේ කාමාශාව ඉහළ යන ආකාරයට වීඩියෝ මෙන්ම පින්තූර සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හරින අයෙකි.

වරින් වර ඇය සමාජයේ කතා බහට ලක් වන්නේ ඇයගේ සරාගී බව මෙන්ම ඒ පිළිබඳ එනම් තමා සමග යහන්ගත වීමට ලබා දිය යුතු මිළ ආදිය කිසිදු බියක් සැකක් නොමැතිව ඉදිරිපත් කරන නිසාවෙනි.

ඇය නාන විට ලබාගත් දර්ශන කිහිපයක් ඇය විසින්ම ඇයගේ ෆේස්බුක් පිටුව ඔස්සේ පල කර තිබෙනවා.

නමුත් ඇතැම් පිරිස් කියා සිටින්නේ ඇයගේ දුරකථනය අස්ථාන ගත වී ඇති බවත් එහි තිබෙන පින්තූර මෙසේ වෙන අයෙක් ඇගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට මුදාහරින බවත් ය.

 ඇයගේ දුරකථනයේ ගබඩා කර ඇති වීඩියෝ පවා ඔහු විසින් සමාජ මාධ්‍ය ගත කිරීමේ අවධානමක්ද පවතින බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් කියා සිටිනවා.

එම පින්තූර සහ ඇයගේ ෆේස් බුක් ගිණුම පහළින් නරඹන්න.තවත් පින්තූර සහ වීඩියෝ බැලීමට ඇයගේ ෆේස්බුක් පිටුව වෙත මෙතනින් පිවිසෙන්න https://www.facebook.com/profile.php?id=100010605393269&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA3NBnvsEuZbSuawnQvRLzeYACNgL8OJrMhTsGEK-Ah4jsuqh9Cet2FbAoMVTQseFbaGazjPPvvO56t&hc_ref=ARSTdJZh7keXVYaR1mJKyy7iIFIGQIHiH8Y-3rN0JQbYzWq_v4Ohqj3KhtfRlQPVVHw