මරණ දඬුවම ස්ථීරයි ! " කඹ සූදානම් කරන්න " ජනපති දැඩි සටනක | Colombocall මරණ දඬුවම ස්ථීරයි ! " කඹ සූදානම් කරන්න " ජනපති දැඩි සටනක - Colombocall

Hot News

මරණ දඬුවම ස්ථීරයි ! " කඹ සූදානම් කරන්න " ජනපති දැඩි සටනක


මරණිය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරිමට උවමනා කරන අලුගෝසුවන් මෙන්ම කඹ ඇතුළු සියලු අංගෝපාංග කඩිනමින් සූදානම් කර තබන ලෙසට බන්ධනාගාර අමාත්‍යාංශය මගින් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඊයේ දැනුම් දෙනු ලැබීය.

එම දැනුම්දීමට අනූව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිළධාරින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඊයේ පස්වරුවේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබේ.

එහිදි මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරිමට අවශ්‍ය එල්ලුම් ගස් පිළිසකර කිරිම,අලුගෝසුවන් බදවා ගැනීම,කඹ ගෙන්වා ගැනීම ඇතුළු කරුණු කාරණා රැසක් පිළිබදව ද සාකච්ඡා කර තිබේ.

මේ අතර දැනට ලැබී ඇති වාර්තා අනුව ඉදිරි මාසයක් දෙකක් ඇතුළදී ලංකාවේ මරණිය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරන බවත් කුමන බාධක පැමිණියත් එය සිදු කරන බවත් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම විනයක් ඇති රටක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සහය වන ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ඉල්ලා සිටියේය.