හොර දැව තොගයක් අත් අඩංගුවට ගත් වරදට පොලිස් නිළධාරීන් දෙදෙනා දුෂ්කර ප්‍රදේශයකට මාරු කරලා ! | Colombocall හොර දැව තොගයක් අත් අඩංගුවට ගත් වරදට පොලිස් නිළධාරීන් දෙදෙනා දුෂ්කර ප්‍රදේශයකට මාරු කරලා ! - Colombocall

Hot News

හොර දැව තොගයක් අත් අඩංගුවට ගත් වරදට පොලිස් නිළධාරීන් දෙදෙනා දුෂ්කර ප්‍රදේශයකට මාරු කරලා !වී ගෝනි යට සගවාගෙන දැව කඳන් තොගයක් රැගෙන ගිය ලොරියක් හා සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගත් මන්නාරමේ ඉලූ‍ප්පකඩවෙයි පොලීසියේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වෙනත් ප්‍රදේශවලට මාරු කොට යවා තිබෙනවා.

දැව කදන් 28 ක් ලොරියක පටවා ඊට උඩින් වී ගෝනි තොගයක් පටවා ගෙන වී ප්‍රවාහනය කරන මුවාවෙන් දැව කඳන් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී පොලිස් නිලධාරීන් සැකකරුවන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කොට ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉලූ‍ප්පකඩවෙයි පොලිසියේ නිලධාරීන් දෙදෙනා කටයුතු කොට තිබුණා.

නමුත් ඊට පසු දිනම අදාල නිලධාරීන් දෙදෙනාට වෙනත් පළාතකට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.

මේ සිද්ධිය පිළිබදව ආරංචි වූ උතුරේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකු මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයාව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙන  නමුත් අනවසර දැව කඳන් අත්අඩංගුවට ගත් නිලධාරීන් දෙදෙනාට වහාම ක්‍රියාතමක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දීමත් සමගම උතුරේ පොලිස් නිලධාරීන් රැසක්ම දැඩි මන්දෝත්සාහී තත්ත්වයකට පත්ව තිබෙනවා.