තමිල්නාඩුවේ සිටි දෙමළ සරණාගතයින් පිරිසක් යළි ලංකාවට පැමිණෙයි | Colombocall තමිල්නාඩුවේ සිටි දෙමළ සරණාගතයින් පිරිසක් යළි ලංකාවට පැමිණෙයි - Colombocall

Hot News

තමිල්නාඩුවේ සිටි දෙමළ සරණාගතයින් පිරිසක් යළි ලංකාවට පැමිණෙයි


ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු සරණාගත කඳවුරුවල සිටි ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ සරණාගතයින් 83 දෙනෙකු යළි දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා.

ඒ, එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් පිළිබද මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ මගපෙන්වීම යටතේයි.

යුද සමයේ රට හැරගිය සියළුම පුරවැසියන්ට නැවත සිය රට වෙත පැමිණෙන ලෙස රජය විසින් විවෘත ආරාධනයක් කර තිබුණා.

එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙසයි ස්වේච්ඡුාවෙන් මෙම ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ සරණාගතයින් පිරිස දිවයිනට පැමිණ ඇත්තේ.

2009 වසරේ සිට මේ දක්වා තමිල්නාඩු සරණාගත කඳවුරුවල සිටින ශ්‍රී  ලාංකික දෙමළ සරණාගතයින් 11,020 දෙනෙකු දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා.