පෙට්ටි අතර විශේෂ පෙට්ටියක් ! කාන්තාවන්ට පමණයි ! | Colombocall පෙට්ටි අතර විශේෂ පෙට්ටියක් ! කාන්තාවන්ට පමණයි ! - Colombocall

Hot News

පෙට්ටි අතර විශේෂ පෙට්ටියක් ! කාන්තාවන්ට පමණයි !

මාර්තු 8 වනදාට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් කාන්තාවන් සදහා වෙනම දුම්රිය මැදිරි වෙන් කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි පළමු අදියර යටතේ කාර්යාලීය දුම්රිය 6 ක කාන්තා මැදිරි වෙන් කරන බවයි දුම්රිය සාමාන්‍යාකාරී ඉංජිනේරු ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු   කියාසිටියේ.

ඒ අනුව මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය දෙකක, ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රියක තුනක සහ පුත්තලම මාර්ගයේ එක් දුම්රියක මෙලෙස කාන්තාවන් සදහා මැදිරි වෙන් කෙරෙනවා.

කාන්තා පාර්ශවයෙන් ලැබුණු ඉල්ලීම් සලකා බලා මෙම පියවර ගත් බවද දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා වැඩිදුරටත් කියාසිටියා.