ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහිකිරීමට වැඩ පටන් ගනී ! | Colombocall ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහිකිරීමට වැඩ පටන් ගනී ! - Colombocall

Hot News

ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහිකිරීමට වැඩ පටන් ගනී !
ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහි කර අමාත්‍යධූර සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙත ඊයේ (01) භාර දී තිබෙනවා.

ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මෙම පියවර ගැනීමට එජාප නායකත්වය තීන්දු කර ඇති අතර සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසින් එම යෝජනාව අද උදැසන භාරදී ඇත.

ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පෙරමුණ - ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය සමග ගිවිසුම් ගතවී මෙලෙස ජාතික ආණ්ඩුවක් සෑදීමේ තීරණයකට එළඹ තිබේ.

 නව ආණ්ඩුව යහපාලනය සඳහා වූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සමගි සන්ධානය නමින් නම්කර තිබේ.

 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 46(4) වගන්තිය අනුව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 48 ක් නොඉක්මවිය යුතු අතර, කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 45ක් නොඉක්මවිය යුතු බවට පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කර ඇති බව එම යෝජනාවේ අන්තර්ගතවේ.