රැකියා විරහිත අවිවාහක තරුණයින්ට පර්චස් 55 ක ඉඩමක් ! රටම කතා වෙන සජිත් ගේ වැලන්ටයින් තෑග්ග මෙන්න | Colombocall රැකියා විරහිත අවිවාහක තරුණයින්ට පර්චස් 55 ක ඉඩමක් ! රටම කතා වෙන සජිත් ගේ වැලන්ටයින් තෑග්ග මෙන්න - Colombocall

Hot News

රැකියා විරහිත අවිවාහක තරුණයින්ට පර්චස් 55 ක ඉඩමක් ! රටම කතා වෙන සජිත් ගේ වැලන්ටයින් තෑග්ග මෙන්න

අවිවාහක තරුණ තරණියන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා දායක කර ගැනීම සඳහා එක්වරක් ලබාදෙන දිරිගැන්වීමක් ලෙස තමන්ගේම නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට පර්චස් 15ක ඉඩමක් හා කෘෂි කාර්මික කාර්යයන් සඳමා පර්චස් 40ක වගා බිමක් ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

මේ සඳහා අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබාදීමටත් තරුණ ගොවි සමූපකාර ගම්මාන වැඩසටහන හරහා ඔවුන්ව ජාතික ආර්ථිකයට දායක කර ගැනීමටත් මේ හරහා අපේක්ෂා කරන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

හම්බන්තොටදී පැවැත්වීමට නියමිත 2019 යොවුන්පුරය වැඩසටහනට සමගාමීව මෙය ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

මේ සඳහා වන යෝජනාව නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.