දුප්පතාගේ මල්වෙඩි කඩයට අත් වූ ඉරණම ! අහස් කූරූ වටේම යන්න ගනී ! -VIDEO- | Colombocall දුප්පතාගේ මල්වෙඩි කඩයට අත් වූ ඉරණම ! අහස් කූරූ වටේම යන්න ගනී ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

දුප්පතාගේ මල්වෙඩි කඩයට අත් වූ ඉරණම ! අහස් කූරූ වටේම යන්න ගනී ! -VIDEO-


නව වසර එළැබෙනවාත් සමඟ ජනතාව වෙත රතිඥ්ඥා සහ බට්ටො අහස් කූරු විකිණිම සඳහා දුප්පත් ගැමියකු විසින් තාවකාලිකව සදා තිබූ කුඩා කඩයක් හදිසියේ ගිණි ගැනීමට ලක් වී තිබෙනවා.

  එහිදී ජීවිත හානි කිසිවක් වාර්තා වී නොමැති අතර මෙම කුඩා කඩය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබෙන්නේ විශාල මුදලක් වටිනා බට්ටෝ, විසිල්, ආදී නොයෙකුත් මල් වෙඩි සමඟින්.

හදිසියේම ඇති වූ මෙම ගින්න නිවා දැමීමට කිසිවෙක් ඉදිරිපත් වීමට හෝ ඒ අසලට යාමෙන් වැලකී සිටියේ විශාල වර්ගයේ බට්ටන් පිපිරීමට පටන් ගෙන තිබූ නිසායි.

අහස් කූරු පවා සීසීකඩ යාමට පටන් ගෙන තිබූ අතර අවට නිවැසියන් බොහෝ කල්පනාවෙන් සිට තිබෙනවා.

මෙසේ ගිණි ගැනීමට ලක් වී ඇත්තේ විශාලම මල් වෙඩි තොගය සහිත කඩය බවත් වාර්තා වෙනවා.

ඒ අසල සිටි අයෙක් එය වීඩියෝ ගත කර සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හැර තිබුණා.එය පහළින්