ලංකාවට ආයෝජන රැසක් උදාවන Port City ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර අවසන් - PHOTOS - | Colombocall ලංකාවට ආයෝජන රැසක් උදාවන Port City ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර අවසන් - PHOTOS - - Colombocall

Hot News

ලංකාවට ආයෝජන රැසක් උදාවන Port City ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර අවසන් - PHOTOS -

කොළඹ ගාලු මුවදොර ආසන්නව ඉදිවෙමින් පැවති වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය මේවන විට සමස්ත ගොඩකිරීමේ කටයුතු අවසන් කර තිබෙන බවට වාර්තා වනවා.

මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය කියා සිටින්නේ වරාය නගර ව්‍යාපෘති සමාගම විසින් ආරම්බ කරනු ලැබූ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත හෙක්ටයාර් 269ක භූමි ප්‍රමාණය මේ අනුව ගොඩකර අවසන් වූ බවයි.

මේ නිසා එහි වැලි කැණීමේ කටයුතුවල නිරතව සිටි අවසන් නෞකාව ලෙස  ෂිං හායි ලෝන්ග් නෞකාව අද (16) වරාය නගර භූමියෙන් සමු ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මෙම නගරයේ දෙවන අදියර ලෙස නගරය සැකසීම කඩිනමින් ආරම්බ කිරීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇති බවටද වාර්තා වනවා.

එම සේයාරූ කිහිපයක් පහතින්..