නව ආණ්ඩුකාරවරුන් ජනපති ඉදිරියේ ප්‍රතිඥා දෙති ! - PHOTOS - | Colombocall නව ආණ්ඩුකාරවරුන් ජනපති ඉදිරියේ ප්‍රතිඥා දෙති ! - PHOTOS - - Colombocall

Hot News

නව ආණ්ඩුකාරවරුන් ජනපති ඉදිරියේ ප්‍රතිඥා දෙති ! - PHOTOS -

නව ආණ්ඩුකාරවරුන් 5 දෙනෙක් මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

බස්නාහිර, වයඹ , මධ්‍යම, උතුර සහ නැගෙනහිර යන පළාත් සඳහායි.

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අසාත් සාලි මහතා දිවුරුම් දුන් අතර, ජනාධිපති නීතිඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත් කරනු ලැබුවා.

සරත් ඒකනායක මහතා පත්වුයේ උතුරු මැද පළාත් ආණඩුකාරවරයා ලෙසටයි. තවද එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා  ලෙස දිවුරුම් දුන් අතර වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පේෂල ජයරත්න මහතා පවත්වනු ලැබුවා.


එම ලැයිස්තුව පහතින්..