කැබිනට් මණ්ඩලය ගනු ලැබූ තීරණ සියල්ල මෙන්න. ( PHOTOS) | Colombocall කැබිනට් මණ්ඩලය ගනු ලැබූ තීරණ සියල්ල මෙන්න. ( PHOTOS) - Colombocall

Hot News

කැබිනට් මණ්ඩලය ගනු ලැබූ තීරණ සියල්ල මෙන්න. ( PHOTOS)


ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (29) රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණ කිහිපයකට එළැඹී තිබෙනවා.

එම තීරණ සියල්ල පහළින් නරඹන්න