බැඳුම්කර සල්ලිවලින් දුවන රනිල්ගේ NGO කල්ලිය විහාරමහාදේවී උද්‍යානයේ ගංජා ගහලා මාට්ටු | Colombocall බැඳුම්කර සල්ලිවලින් දුවන රනිල්ගේ NGO කල්ලිය විහාරමහාදේවී උද්‍යානයේ ගංජා ගහලා මාට්ටු - Colombocall

Hot News

බැඳුම්කර සල්ලිවලින් දුවන රනිල්ගේ NGO කල්ලිය විහාරමහාදේවී උද්‍යානයේ ගංජා ගහලා මාට්ටුමංගල සමරවීර මහතාගේ මෙහෙයවීම මත ක්‍රියාත්මක වන සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් පිරිසක් මාධ්‍ය ආයතන වෙත කඩා පණිමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ විපක්ෂයට ලබාදෙන ගුවන් කාලය සීමා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින බව වාර්තා වනවා.

එම  විරෝධතා වැඩසටහනට දායක වන කලාකරුවන් යැයි කියාගන්නා පිරිසක් විසින් විහාරමහාදේවී උද්‍යානය තුල මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් සිටින බවට වාර්තා වනවා.

බුදුන්ගේ රස්තියාදුව පොත ලියූ ශ්‍රීනාත් චතුරංග සහ තවත් පහලොස් දෙනෙකුගේ පමණ පිරිසක් එහි කල්ලි ගැසී මත්ද්‍රව්‍ය පානය කර ඇත.

මෙම පිරිසගේ "අලුත් පියාපත්" සංවිධානය සදහා  අරමුදල් සපයනු ලබන්නේ මුදල් සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින්ය.