අල්ලස් කොමිසම පරදවා "ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු" ජය ගනී | Colombocall අල්ලස් කොමිසම පරදවා "ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු" ජය ගනී - Colombocall

Hot News

අල්ලස් කොමිසම පරදවා "ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු" ජය ගනී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු 2010 වසරේ අමාත්‍යවරයෙක්ව සිටියදී වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් අල්ලස් කොමිසම විසින් නඩු පවරනු ලැබුවා.

නඩු විභාගයෙන් පසු අද 29 කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළේ එම නඩුවෙන් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු නිදොස් කොට නිදහස් කරනු ලබන බවයි.