විපක්ෂ නායක කාර්යාලය ජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත වෙයි ! (PHOTOS) | Colombocall විපක්ෂ නායක කාර්යාලය ජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත වෙයි ! (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

විපක්ෂ නායක කාර්යාලය ජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත වෙයි ! (PHOTOS)


විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා කොළඹ 07, මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවතේ අංක 30 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි විපක්‍ෂ නායක කාර්යාලයේදි අද(18) පෙරවරුවේ සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා.

එහිදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා කියාසිටියේ වසර 4 කට පසු විපක්‍ෂ නායක කාර්යාලය රටේ සියලූ ජනතාවට අද සිට විවෘත වන බවයි.

මෙතැන් සිට රටේ පවතින තත්වයන් පිලිබඳ සාකච්ඡාවට සහ ජනතා අදහස් වලට සවන් දීමට මෙම කාර්යාලය බොහෝ ප්‍රයෝජනවත්වන බව ආරංචිමාර්ග කියා සිටිනවා.