"ආසියාවේ තියෙන ලොකුම වී ස්ටෝරුව තියෙන්නේ පොළොන්නරුවේ මගේ මෝලේ" ඩඩ්ලි සිරිසේන ! | Colombocall "ආසියාවේ තියෙන ලොකුම වී ස්ටෝරුව තියෙන්නේ පොළොන්නරුවේ මගේ මෝලේ" ඩඩ්ලි සිරිසේන ! - Colombocall

Hot News

"ආසියාවේ තියෙන ලොකුම වී ස්ටෝරුව තියෙන්නේ පොළොන්නරුවේ මගේ මෝලේ" ඩඩ්ලි සිරිසේන !


සහල් කෙටීමේ දී ඒවායේ කළු ඇට ඉවත් කිරීම සඳහා තමන් යොදා ගන්නේ ජපන් තාක්ෂණය බවත්, ඒ සඳහා යොදා ගන්නා එක් යන්ත්‍රයක මිල රුපියල් කෝටි 5 ක් පමණ වන බවත්, සුප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා පවසනවා.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා මෙසේ කියා සිටියේ

“අඩුම තරමින් අපේ වී මාස 04 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පරණ වෙන්න ඕනේ බත්, ඇලෙන්නේ නැතුව, පිළුණු වෙන්නේ නැතුව, ඒ ප්‍රමිතියට එන්න. මාස 06 ක් තියා ගන්න පුළුවන් නං හොඳයි. මිනිස්සුන්ට හොඳ හාල් දෙන්න අපි මාස 06 ක් වී තියා ගෙන ඉන්නවා. අපේ ඒවා හොඳ නැත්තං මිනිස්සු ඒවා නොගන්න එපැයි.“

“මම ජපන් තාක්ෂණයෙන් හාල් කොටන්නේ. කෝටි පහේ මැෂිං තියෙනවා 8 ක් විතර මගේ ලඟ, කළු ඇට අහුලන්න.“
 මම වගකීමෙන් කියනවා, ආසියාවේ තියෙන ලොකුම වී ස්ටෝරුව තියෙන්නේ පොළොන්නරුවේ මගේ මෝලේ.“

“රජයේ ක්‍රමයේ වේලුමට ගේන්න, කිසිම ගොවියෙක් බය වෙන්න එපා. මම ගන්නවා ඕන තරං. මට එහෙම බැංකුවෙන් පහසුකම් දීලා තියනෙවා.“