ලක්ෂ සියයක් වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ආයතනයට දත්ත වාර්තාවක් හතුරුසිංහ සපයයි ! විස්තරය මෙන්න | Colombocall ලක්ෂ සියයක් වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ආයතනයට දත්ත වාර්තාවක් හතුරුසිංහ සපයයි ! විස්තරය මෙන්න - Colombocall

Hot News

ලක්ෂ සියයක් වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ආයතනයට දත්ත වාර්තාවක් හතුරුසිංහ සපයයි ! විස්තරය මෙන්නශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පිළිබඳ දත්ත වාර්තාවක් ලබා දී, පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ විසින් රුපියල් කෝටියකට අධික ගෙවීමක් ලබා ගෙන තිබෙන බව ප්‍රකට ඉන්දීය ක්‍රිකට් වෙබ් අඩවියක් වාර්තා කර තිබෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් සිය කණ්ඩායම පිළිබඳව මෙන්ම ප්‍රතිවාදීන් පිළිබඳව දත්ත ගවේෂණය කොට වාර්තා සැකසීම සාමාන්‍ය පුහුණුකරුවෙක් විසින් සිදු කරනා අතර එය පුහුණුකරුවන්ගේ සාමාන්‍ය රාජකාරියක් වනවා.

එවැනි වාර්තාවක් පවා සකසා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් මුදල් ලබා ගැනීම ඉතාමත් සදාචාර විරෝධි ක්‍රියාවක් බවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හිටපු නිළධාරියෙක් උපුටා දක්වමින් මෙම ඉන්දීය වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබේ.

එම වෙබ් අඩවි වාර්තාවන්ට අනුව මෙවැනි වාර්තා දෙකක් වාර්ෂිකව ක්‍රිකට් ආයතනයට ලබා දීමට චන්දික හතුරුසිංහ සිය ගිවිසුමෙන් ඉල්ලා තිබෙන අතර, මේ අනුව ඔහු ක්‍රිකට් ආයතනය සමග අත්සන් කළ ගිවිසුමට එවැනි වාර්තා දෙකක් ලබා දීමට අන්තර්ගත කර තිබෙන බව වාර්තා වේ. මේ අනුව වාර්ෂිකව මෙවැනි වාර්තා දෙකක් ක්‍රිකට් ආයතනය පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ විසින් ලබා දෙන අතර ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි දෙකකට අධික මුදලක් හතුරුසිංහ සිය වැටුපට අමතරව උපයන බවද එම වාර්තාවේ සදහන් වේ.

චන්දික හතුරුසිංහ ලොව ඉහළම වැටුප් ලබනා පුහුණුකරුවෙක් වන අතර ඔහුට මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ හැටක වැටුපක් ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ගෙවනු ලබයි. තවද එම වැටුපට අමතරව නවීන වාහන ඇතුලු සුපිරි ජීවන රටාවකට අවශ්‍ය සියලූම දීමනාද ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් චන්දික හතුරුසිංහට ගෙවනු ලබයි.

කෙසේ වෙතත් දිනෙන් දින පරාජයන් ලබනා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කිසිදු ප්‍රගමණයක් චන්දික හතුරුසිංහගේ ආගමනයෙන් පසුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සිදු නොවූ අතර විවිධ ආගමික පදනමකින් ක්‍රීඩකයන් තේරීමද චන්දික හතුරුසිංහ යටතේ සිදු වන බවට චෝදනා එල්ල වේ.

මේ පිළිබඳව අප ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී ඈෂ්ලි ද සිල්වාගෙන් විමසීමක් කළ අතර ඔහු පැවසූවේ පුහුණුකරු හතුරුසිංහට සිදු කරනා සියලු ගෙවීම් ගිවිසුමට අනුව සිදු කරන බවයි.