වාලම්පුරි කියා ව්‍යාජ ඇමරිකානු බෙල්ලන් විකිණූ නමෝ නාරායන ලොක්කා පොලිසියට කොටු වෙයි | Colombocall වාලම්පුරි කියා ව්‍යාජ ඇමරිකානු බෙල්ලන් විකිණූ නමෝ නාරායන ලොක්කා පොලිසියට කොටු වෙයි - Colombocall

Hot News

වාලම්පුරි කියා ව්‍යාජ ඇමරිකානු බෙල්ලන් විකිණූ නමෝ නාරායන ලොක්කා පොලිසියට කොටු වෙයිනමෝ නාරායන මධ්‍යස්ථානයේ අධිපති කීර්ති දිසානායක පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා.

 කෝටි ගණනක් මුදල්  ගෙන ව්‍යාජ වාලම්පුරි ලබා දී මුදල් වංචා කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඔහු මෙසේ අත්අඩංගුවට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

ඇමරිකානු බෙල්ලන් තොගයක් ආනයනය කර  කෝටි ගණනක මුදලකට එම බෙල්ලන් නවතම වාලම්පුරි නමින් විකුණා ඇති බවට අපරාධ පරීක්ෂණ ආයතනයට ලැබුනු පැමිණිල්ලක් අනුව මෙසේ අත් අඩංගුවට ගත් බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මීට පෙරද ඔහු මෙසේ වාලම්පුරි යැයි කියමින් ව්‍යාජ බෙල්ලන් විකුණා ඇති බවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බවද මුදල් බලය නිසා ඒවා යටගසා ඇති බවද බොහෝ පිරිසක් පවසනවා. ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන්නේ මුදල් බලය යොදවා ඔහු ඉතා ඉක්මණින් නිදහස් වනු ඇති බවයි.