ගුරුකන්ද විහාරයට පොලිස් ආරක්ෂාව ! ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමට පෙර ! | Colombocall ගුරුකන්ද විහාරයට පොලිස් ආරක්ෂාව ! ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමට පෙර ! - Colombocall

Hot News

ගුරුකන්ද විහාරයට පොලිස් ආරක්ෂාව ! ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමට පෙර !මුලතිව් නයාරු ගුරුකන්ද රජමහා විහාරස්ථානයට අද (25) සිට පොලිස් හා යුද හමුදා ආරක්ෂාව ලබා දී තිබේ.

අන්තවාදී කණ්ඩායම් වලින් විහාරස්ථානයට එල්ල විය හැකි ප්‍රහාරයෙන් වළක්වා ගැනීම එහි අරමුණ වී ඇත.

විහාරස්ථානයට මෙසේ පොලිස් හා යුද හමුදා ආරක්ෂාව ලබා දී ඇත්තේ තමන් වහන්සේ විසින් සිදුකළ දැනුම් දීමකට අනුව බව විහාරාධිපති කොළඔ මේධාලංකාර හිමියන් පවසයි.

මුලතිව් ගුරුකන්ද රජමහා විහාරස්ථානයේ ආරම්භය ක්‍රි. පු. 3 වැනි සියවසයේ බවට සාදක ඇති අතර එය මේ වන විට පුරාවිද්‍යා රක්ෂිතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

එම විහාරස්ථානය හා එහි ඇති බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික් හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රෙ ටී.රවිහරන් මහතා ප්‍රකාශ කර තිබිණි.