දකුණු ආසියාවේ හොඳම ශල්‍ය වෛද්‍ය කණ්ඩායමට හිමි සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට | Colombocall දකුණු ආසියාවේ හොඳම ශල්‍ය වෛද්‍ය කණ්ඩායමට හිමි සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට - Colombocall

Hot News

දකුණු ආසියාවේ හොඳම ශල්‍ය වෛද්‍ය කණ්ඩායමට හිමි සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට

මෙරට ශල්‍ය වෛද්‍ය ඉතිහාසයට නව සලකුණක් එක් කරමින් දකුණු ආසියාවේ හොඳම ශල්‍ය වෛද්‍ය කණ්ඩායමට හිමි සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවී තිබෙනවා.

ඒ, බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සගරාව විසින්.

ඒ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී  ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ශල්‍ය වෛද්‍ය අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ බවන්ත ගමගේ සඳහන් කළේ මෙම සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ක්ෂේතයේ ඉතා වැදගත් සංදිස්ථානයක් බවයි.

ලෝකය ඉදිරියේ පසුබෑමට ලක්ව ඇති ලංකාව පිළිබඳ මෙවන් හෝ සුබ ආරංචියක් ඇසීමට ලැබීම සතුටක් බව බොහෝ දෙනෙක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ කියා තිබුණා.